background image


Karmel je gora u Izraelu, što na hebrejskom znači cvatući vrt. U Sv. Pismu je poznata kao mjesto susreta s Bogom. Jedna grupa pustinjaka u 12. st. povlači se na Karmel, blizu «Ilijina izvora» živeći u Božjoj prisutnosti pod zaštitom Blažene Djevice Marije.

S Pravilom sv. Alberta jeruzalemskog braća su službeno priznata u Crkvi 1222.

U 13. st. muslimani osvajaju Svetu Zemlju. Karmelićani prelaze u Europu i postaju tzv. «prosjački red». Godine 1452. utemeljen je i prvi Karmel za sestre.

U 16. st. sv. Terezija od Isusa (Avilska) zajedno sa sv. Ivanom od Križa vraća Karmel k izvornom stilu života kojemu je središte prisno prijateljevanje s Isusom.