background image


Prema želji sv. Terezije od Isusa nastojimo živjeti kao obitelj. Oslonjene na Isusovu ljubav
«…ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!»
(Iv 15,12) - pozvane da uzmemo svoj križ, objedinjujemo iskustvo molitve i sestrinsku ljubav. Uza svu našu grešnost, po daru Duha, oblikujemo srdačno sestrinsko zajedništvo u jednostavnosti i radosti.

Sv. Terezija je bila mudra žena i poštivala je zakonitosti ljudske psihe, te nam je uz dva sata nutarnje molitve ostavila u baštinu dva sata sestrinskog druženja dnevno. Druženje nam omogućuje življenje prijateljstva, međuljudskih odnosa, slušanja drugoga i sposobnost susretanja s drugima.